Nueva Ciudadanía: Derecho al Voto

Fins el dia 15 de gener s’obre el registre al cens electoral de ciutadans i ciutadanes de nacionalitat estrangera per a les eleccions municipals.

En les pròximes eleccions municipals tenen dret a vot unes 260.000 persones amb ciutadania de Xile, Colòmbia, Equador, Paraguai, Perú, Bolívia, Noruega i Nova Zelanda.

  • Fins a 260.000 ciutadans i ciutadanes extracomunitaris podrien tenir dret a vot a Catalunya en les eleccions de maig del 2011.
  • Les persones amb ciutadania de Xile, Colòmbia, Equador, Paraguai, Perú, Bolívia, Noruega i Nova Zelanda es poden registrar entre l’ 1 de desembre fisns el proper 15 de gener pròxim, en el cens electoral per tenir dret a vot en les eleccions municipals de maig del 2011.
  • El dret a vot s’haurà d’exercir en el municipi de residència habitual, en el qual s’haurà d’estar empadronat.

La inscripció a les llistes electorals és indispensable per poder exercir el dret de sufragi. Aquesta instància es presentarà a l'Ajuntament, en el padró municipal on figuri inscrit cada ciutadà. Les sol·licituds d'inscripció al cens electoral es podran realitzar des de l'1 de desembre de 2010 fins al 15 de gener de 2011.

Les condicions establertes per als nacionals de tots aquests països, amb l'excepció de Noruega, són:

1.- Estar en possessió de l'autorització de residència a Espanya.

2.- Haver residit a Espanya, legalment i ininterrompudament, durant, com a mínim, els cinc anys anteriors a la seva sol·licitud d'inscripció al cens electoral.

3.- Exerciran el dret de vot al municipi de la seva residència habitual.

Per facilitar aquesta inscripció, l'Oficina del Cens Electoral ha enviat una comunicació personalitzada als ciutadans d'aquests països durant el novembre d’aquest any.

(Agradecemos el envío de esta noticia a Rosalia Abad, del Grup Dones amb Iniciativa de Cubelles)

No hay comentarios:

Publicar un comentario