Proverbio Africano

"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo".

I CONCURS DE POESIA LA FITA DE CUBELLES

Las compañeras de La Fita organizan un concurso de poesía... a preparar lápiz y papel....!
Bases del Concurs:
1- Qui estigui interessat haurà d’enviar de 40 a 80 versos inèdits com a màxim.2- La temàtica serà lliure em català o castellà.3- Els originals, s’han de presentar per triplicat a doble espai i fer constar a la coberta,a mes del títol corresponent,el nom del premi a que es presenta.4- També heu d’ajuntar la plica amb nom,cognom,l’adreça,telèfon de contacte i la fotocopia D.N.I del autor o l’autora del poema en un sobre apart tancat inclòs al mateix sobre.5- La data límit d’acceptació serà el 10 de gener de 2010 i el lliurament es donarà a conèixer dins la setmana del 8 de març de 2010.6- El premi lliurat es de 300 euros al guanyador o guanyadora.7- El jurat constituït per homes i dones poetes ,decidiran quin o quina es el guanyador o guanyadora.8- La presentació dels originals comporta l’acceptació integra d’aquestes bases.9- Transcorregut un termini màxim d´un mes ,es procedirà a la destrucció dels originals no reclamats.
*La Fita disposa d´un espai al Hotel d´Entitats,dimecres de 18h a 20 h despatx nº 5,on podeu deixar els originals a la bustia, o per correu...carrer Joan Roig i Piera 3-5 ,Cubelles 08880 http://www.doneslafita.blogspot.com dones_lafita@yahoo.es