Objetivos

  • Aconseguir l’exercici responsable de la ciutadania de ple dret, facilitant la convivència y la participació social entre persones i grups diversos
  • Afavorir l’articulació de xarxes socials entre persones migrades i “autòctones”, posant  especial relleu en la formació d’un teixit de xarxes solidàries entre dones de qualsevol procedència 
  • Promoure l’exercici dels drets de las persones que pateixin discriminacions de qualsevol tipus, per tal d’ aconseguir condicions de igualtat
  • Donar suport als drets humans d’ aquelles persones que pateixin violència i maltracta de qualsevol tipus 

No hay comentarios:

Publicar un comentario