Âgora, l'Espai de les Dones de Cubelles


COMUNICAT A LA PREMSA
    Els grups de dones de Cubelles, han creat l’espai ÀGORA, amb la finalitat de sumar sinèrgies, enfortint el teixit associatiu femení i treballar amb polítiques de gènere per a les dones de Cubelles.
* Què és Àgora?
Àgora és un espai promogut per un grup de dones d’esquerres i progressistes:
. Som dones que representem diversos grups i entitats de dones del municipi
. Som dones que, a títol individual o en representació d’una entitat, estem compromeses amb el desenvolupament, la reflexió i l’aprofundiment de les polítiques de gènere
. Som dones convençudes que a Cubelles cal iniciar un camí per  introduir la igualtat i l’equitat en tots els àmbits de la vida ciutadana.
Per tal de generar aquest espai plural de participació i debat ens plantegem els següents objectius:
. Fomentar la participació i la implicació de les dones de Cubelles
. Incidir en l’aplicació i el seguiment de les polítiques de gènere del municipi
. Impulsar accions específiques per avançar en la igualtat mitjançant:
* L’empoderament de les dones cubellenques
* La millora de la seva qualitat de vida
* L’ avenç en la igualtat d’oportunitats
* El treball per a una Cubelles sense discriminació de gènere
* Treballar per a la eradicació de la violència masclista
* La promoció per a la utilització d’un llenguatge no sexista
Accions a curt i mig termini:
        * Impulsar el Consell Municipal de les Dones de Cubelles
  *Promoure i col·laborar en la creació d’un Centre  d’Informació i       Desenvolupament d’Eines per a les Dones de Cubelles (CIDEC) que tingui com a objectius impulsar activitats i generar coneixement en polítiques d’igualtat i de gènere
       * Aglutinar el saber de les dones de Cubelles

Dones La Fita ** Por Derecho Propio **  Dones amb Iniciativa ** Dones La Mar

Cubelles, 25 de setembre de 2012

No hay comentarios:

Publicar un comentario