Catálogo de prejuicios sobre la inmigración

L'Oficina de Derechos Sociales (ODS) de Sevilla ha produït aquest vídeo d'animació stop-motion i imatge real que recull els rumors i estereotips més freqüents sobre la immigració. Les aportacions de diferents experts ajuden a desmuntar-los.

Fuente: Xarxa BCN antirumors- Ajuntament Barcelona


La Oficina de Derechos Sociales (ODS) de Sevilla ha producido este vídeo que recoge los rumores y los estereotipos más frecuentes sobre la inmigración.

Las aportaciones de diferentes expertxs ayudan a desmontarlos.

Para ver el vídeo cliquear aquí:
http://bcnantirumors.cat/informat/cat%C3%A1logo-de-prejuicios-sobre-la-inmigraci%C3%B3n

No hay comentarios:

Publicar un comentario