El Nostre Compromís Social

Davant la profundització de les desigualtats i les injusticies socials, creiem que cal recordar i insistir en els nostres objectius:
* Promoure l'exercici dels drets de les persones que pateixen discriminació, per aconseguir les condicions d'igualtat
* Defensar l'exercici i el reconeixement dels drets dels col·lectius més desfavorits de la societat per tal que siguin incorporats socialment com a portadors i portadores de diferència profitosa
* Donar suport a la defensa dels drets humans d'aquelles persones que pateixen violència i maltracte en totes les formes en que es manifestin
* Afavorir el teixit de xarxes entre el col·lectiu inmigrant i amb la societat receptora

No hay comentarios:

Publicar un comentario