Formació & Formación

* Taller “Paraules de Dones” L’empenta de les dones a través de la seva obra
Es un espai on es promouren els valors de la interculturalitat, comptant especialment amb l’activa participació de les dones, protagonistas de aquest moment històric, únic i irrepetible en el seu desenvolupament.
Són les seves paraules, els seus escrits, els seus balls, les seves obres de creació i participació social les que millor transmeten la cultura i fan que elles mateixes transcendeixin.
Per a a dones que han migrat i que ara viuen a Catalunya
Per a dones que són interessades en els espais de dones


* Taller “Palabras de Mujeres”El empuje de las mujeres a través de su obra
Es un espacio donde se promueven los valores de la interculturalidad, contando especialmente con la activa participación de las mujeres, protagonistas de este momento histórico, único e irrepetible en su desarrollo.
Son sus palabras, sus escritos, sus bailes, sus obras de creación y participación social las que mejor transmiten la cultura y hacen que ellas mismas trasciendan.
Para mujeres que han migrado
Para mujeres que están interesadas en espacios de mujeres

* Taller i Xerrades “Memòria Històrica d’aquí i d’allà”
Memòria viva, les iaies i els iaios transmeten sabers i experiències als més petits i als més joves.
Activitats per a escoles, grups i institucions diverses


* Talleres y Charlas “Memoria Histórica de aquí y de allá”
Memoria viva, las abuelas y los abuelos transmiten saberes y experiencias a los más pequeños y a los más jóvenes.
Actividades para escuelas, grupos e instituciones diversas

* Curs “Relaxació Progressiva”
Aprenentatge de tècniques bàsiques i senzilles per a reduir els nivells d'estrès als quals les persones es veuen sotmeses per les demandes d'un mitjà social, cada dia més exigent.
* Indicat especialment per a l'elaboració del dol migratori
20 hores aprox. - Activitat grupal

* Curso “Relajación Progresiva
Aprendizaje de técnicas básicas y sencillas para reducir los niveles de estrés a los que las personas se ven sometidas por las demandas de un medio social, cada día más exigente.
* Indicado especialmente para la elaboración del duelo migratorio
20 horas aprox. – Actividad grupal

* Seminari d’Iniciació a la Tècnica Reiki
A través d'aquesta tècnica mil·lenària, de relaxació profunda, les persones poden arribar a alts graus de sal
ut i benestar de forma absolutament natural i provada eficàcia.
* Indicat especialment per a l’elaboració del dol migratori
14 hores aprox. - Per a grups reduïts

* Seminario “Iniciación a la Técnica Reiki”
A través de esta técnica milenaria, de relajación profunda, las personas pueden arribar a altos grados de salud y bienestar de forma absolutamente natural y probada eficacia.
* Indicado especialmente para la elaboración del duelo migratorio
14 horas aprox. - Para grupos reducidos


No hay comentarios:

Publicar un comentario